Åbo Akademis Bibliotek på Konstens natt

Airisto Segelsällskap på Konstens natt

Joanna Slamas barnprogram till familjens minsta

Teater Barnens Estrad: Mamma Mu och Kråkan – KoZoo

Estradpoesi på Konstens natt

KDC Dance Studio

Donnerska institutets bibliotek