kl. 17.00

Restaurang Grädda

Biskopsgatan 15

Marina Merne-Grafström

Min konst handlar om människans förhållande till naturen, dess formbarhet och anpassningsförmåga, och om hur vi försöka förädla och förändra den. Å andra sidan kommer mina motiv från människans verksamhet, särskilt skapandet med utgångspunkt från individens och tankens frihet. Jag önskar att betraktaren först möts av naturens skönhet i verken, men att närmare betraktelse och eftertanke tydliggör känslor av motsättning och hotbilder.

Jag har verkat som konstnär sedan 2009, och aktivt utbildat mig genom kurser i främst bildkonst och keramik. Genom mitt yrke som tandläkare har jag tillgodogjort mig en fingerfärdighet som jag nyttjar i mitt konstnärliga skapande. Under konstens natt den 17 aug 2023 visar jag växtmotiv framställda genom ekoprintteknik. Under kommande veckor 37–39 visas min konst även på Galleria Räyhä i Åbo.

Varmt välkommen till visningen på restaurang Grädda kl. 17.00–22.00

***

Marina Merne-Grafström

Taidetyöni aiheet ovat ihmisen suhteesta luontoon ja sen muokkaamiseen, muuttamiseen ja muokattavuuteen. Toisaalta koen, että aiheet liittyvät myös ihmisen toimintaan, suhteessa luontoon tai yksilön ja ajatuksen vapauteen. Katsojalle esiin tulee ensimmäisenä kuitenkin luonnon kauneus ja töiden estetiikka, vaikka alla onkin ristiriita ja/tai luonnon uhkatilanne.

Olen tehnyt taidetta aktiivisesti vuodesta 2009, kouluttautunut kursseilla pääosin kuvataiteissa ja keramiikassa. Hammaslääkäriammattini kautta sorminäppäryys on minulle luontaista. Taiteiden yössä 2023 minulla on esillä kasviaiheita, joita teen ekoprinttaamalla. Taidettani on myös esillä Galleria Räyhässä Turussa vko 37–39.

Tervetuloa ravintola Gräddaan tutustumaan taiteeseeni kello 17.00–22.00

Kategorier

Bildkonst

Konstens natt på svenska