kl. 18:00

Restaurang Grädda

Biskopsgatan 15

Proportiones absconditae (dolda proportioner) är ett 15 minuter långt kombinerat musik-, grafik-, foto- och videoverk, som bygger en bro mellan visuell konst och musikakustik genom att illustrera samband mellan proportioner i dem. Musiken och videon återges med jämna mellanrum under kvällen inne i den mittersta delen av Grädda-restaurangens matsal. Konstnär/kompositör Benedict Slottes verk är till påseende från klockan 18.00.

Kategorier

Musik

Bildkonst

Konstens natt på svenska